Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
31 maj 2007

4 ark: utopi


En grupp arkitektstudenter på Chalmers har tagit iniativ till 4 ARK, en ny arkitekturtidskrift som vill fungera som ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara.

Första numret med temat utopi, lanserades torsdagen 24 maj. Redaktionen skriver att de ser utopibegreppet som ett sätt att problematisera arkitekturpraktikens ideal, men också som ett svar på en tilltagande vilja bland studenter att låta arkitekturen göra skillnad.

På 56 sidor tolkar blivande arkitekter temat i en spretande, frisk och mycket lovande uppsättning artiklar. Ur pressmeddelandet:
"De fyra tryckarken är fyllda med allt från tankar om en queerfeministisk ombyggnad av Valhallabadet till vad som hände när Sveriges sista kåkstad jämnades med marken och blev flott bostadsområde. Däremellan ryms en berlinmur genom Göteborg, en döende tysk stad, en slovensk cykelfabrik, en norrländsk kollektivdröm, ett slag för fyrdimensionell arkitektur och mycket annat."
Läs mer, tjuvkika, beställ och engagera dig på www.0ark.se.

Etiketter: , ,

Kan det verkligen vara sant?

Fuktiga hus

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har funnit överhängande risker för mögelproblem i putsfasader byggda med enstegstätning. Det handlar om träregelväggar som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips eller plywood utanpå vilken putsen har applicerats. Fukt som tränger in i konstruktionen på ett eller annat vis har svårt att torka upp eftersom det saknas en luftspalt.

DN följer upp med ett antal artiklar. Och intervjuar boende i Hammarbysjöstad som delger följande:
Flera vi möter berättar om fuktproblem i de nybyggda husen. Det är historier om att det rinner vatten på insidan av väggen när det regnar och några har haft en läckor vid fönsterkarmar. Camilla Marké berättar att efter ett skyfall syntes fukt längs tak och väggar i både sov- och vardagsrummet.
I'm chocked. Kan det verkligen vara sant?

Etiketter: ,

15 maj 2007

Science Fiction

Bild: Reef City av Mark Goerner


Ni missade förstås (eftersom den var i L.A) den filmfestival om Science Fiction och filmer, som BLDGBLOG och Materials & Applications arrangerade för en vecka sedan... men missa för den skull inte bilderna och rapporten från vad som verkar ha varit ett intressant arrangemang.

Ett av den oförtröttelige Geoff Manaugs teman är att arkitekturen har mycket att lära från rumsbehandlingen i både film och Science Fiction.

Bild: James Clyne


Bild: Ben Procter


Att arkitekturen behöver påverkas utifrån tycks vara en grundtes i alla diskussioner om fältets status idag. I en BLDBLOG-intervju med Mark Wigley, redaktör på Volume och dekanus för arkitekturskolan vid Columbia University förs ett resonemang om vilken typ av utifrånpåverkan det bör vara. Eller närmare bestämt, Gilles Deuleze eller Science Fiction:
BLDGBLOG: There also seems to be a huge reliance today on extra-architectural theory, like Gilles Deleuze. But if students were instead locked in a room with some science fiction novels, or even a comic book, it might actually stir up some new ideas. At the very least, science fiction actually addresses architecture. So perhaps the problem is one of reference? Or even of genre? Or just specifically Deleuze?

Wigley: To cut to the chase, if it’s a choice between being locked in a room with a science fiction book or being locked in a room with Deleuze, go for the science fiction book, for sure. No doubt about it. But that’s not a choice against theory – because, in fact, science fiction is an incredibly important mode of theorizing about technology and about space, and the people who produce science fiction are often incredibly canny theorists.
Bild: Ben Procter

Bild: Ryan Church


Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

Skrotad flexibilitet

Kisho Kurokawas världsberömda ikonbyggnad från 70-talet, The Capsule Tower i Tokyo, får skatta till förgängelsen, skriver Architectural Record. Byggnaden rivs för att ge plats åt ett fjortonvåningars höghus. Oro för asbest i husets rumsmoduler är en orsak till rivningen.

Kurokawa har vädjat om att, istället för att riva tornet, vidta åtgärder i den flexibla anda som modulerna är ett uttryck för och ersätta de enskilda modulerna med nya, men behålla byggnadens betongkärna. Japans fyra stora arkitektorganisationer har uttryckt stöd för Kurokawas förslag, men efter beslutet att riva byggnaden är Kurokawa ensam motståndare till rivning, enligt Architectural Record som lakoniskt tillägger att den berömde japanska strukturalisten drabbats av många rivningar de senaste åren.

Med moduler där elektroniska funktioner var inbyggda i väggarna blev många modulbyggnader i praktiken inte så flexibla i längden som det enkla, generella rummet med fyra väggar.

[Via Architecture]

10 maj 2007

Bussreklam

Säga vad man vill om den visuella helheten när all kollektivtrafik rullar runt på det här viset, men då och då är det onekligen häftigt att se, kreativ bussreklam:

Etiketter: ,

07 maj 2007

Filmer från Stockolms stadsbibliotek

Humaniorabloggen, publicerad bibliotekarierna i Stockholms Stadsbibliotek, har gjort två filmer som visar Asplundhuset från vinklar som man vanligtvis inte har möjlighet att se som besökare:Etiketter: ,

Konkret poesi


Frederik Molenschot och Susanne Happle, två designers baserade i Holland, har utvecklat ett system med betongplattor med en behandlad yta där ett mönster framträder endast då plattan blir våt. När ytan torkar tonar mönstret bort igen. Ett regn kan framkalla ett tillfälligt spår i marken, i det här illustrerade fallet i form av ett blommönster, men möjligheterna att fälla in text, bilder eller andra osynliga ledtrådar som blir synliga endast vid väta, är närmast oändliga.


Interaktiv arkitektur när den är som bäst, och enklast. Produkten är passande döpt till "solid poetry".

Det finns dessvärre inte så vidare mycket mer information om produkten, teknisk lösning eller erfarenheter av funktionen, om den någonsin tillverkats, via hemsidan, men kolla in ändå. [Via Transmaterial]
Etiketter: ,