Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
12 juli 2007

3% säger Wallpaper*

Villa K i Stocksund - Djursholm, Tham & Videgard Hansson.

Wallpaper* listar 101 av världens mest intressanta "emerging architects" på en småjobbig flashsite (sååå 2003! (Men det är ju de flesta kontorssidor också (varför kan arkitekter inte hålla sig med funktionella hemsidor? vad säger det om professionen?))). Flashen till trots så är det en rolig sammanställning att botanisera i, försöka utröna vad som är tendenser och vad som är Wallpaper*-redaktionens sjuka preferenser.

Sverige representeras av hela tre kontor/arkitekter, det är Per Fransson och Mattias Wreland, båda födda 1971.
Bostäder Lofthammar, Franson Wreland

Rahel Belatchew som fick Residence Stora Formpriset 2006.

Villa D, Tyresö

Samt Bolle Tham & Martin Videgard Hansson
Villa på Tidö-Lindö, Västerås

Faktum är att Wallpaper mer eller mindre dubbar Sverige till en kommande stormakt, med tre representanter i samlingen, fler än de övriga nordiska länderna tillsammans. Och Danmark, de är inte ens representerade. Är det en rimlig bild av tillståndet för den unga arkitekturen i Sverige, är det en tillfällighet? Är det välförtjänt eller oförtjänt?

Även andra kontor har förresten kopplingar till Sverige, som Berlinbaserade Realarchitektur.

Andra bloggar om: ,

* = Ja, tidningen heter Wallpaper*

Etiketter: ,

11 juli 2007

Slussenförslag på samråd

Slaget om moder sveas anrika getingmidja, tillika Mälarens underdimensionerade urinblåsa, Slussen, rullar vidare. På torsdag, skriver DN, inleds slutstriden. Fan tro't. Efter många turer är det i alla fall fyra förslag som nu ställs ut för samråd på Tekniska Nämndhuset i Stockholm, där de kommer finnas fram till sista oktober.

Det är dels Nyréns "Nya Slussen", det förslag som vann den inbjudna tävlingen 2004, som vill riva den befintliga fyrklövern:
Dels ett rekonstruktionsförslag "Nybyggt bevarande", från White & WSP:

Valet står mellan de två huvudalternativen, bevarande eller nybygge. Därtill har Nyréns tagit fram ett tilläggsförslag som illustrerar ett nytt parkrum i trakterna runt Slussen, där en del högre bebyggelse istället ersatts med parkyta. En intressant idé till ett nytt grönt offentligt rum på en plats annars präglad av sin trafikapparat, men med tanke på att omarbetningen av Slussen under alla omständigheter kommer gå lös på 3-4 miljarder är frågan om det är ett för staden tillräckligt ekonomiskt intressant alternativ:Förutom dessa tre förslag finns även dansk/svenska BIG/NOD:s gemensamma förslag:Wilhelmsons outsider-förslag finns inte med den här gången heller, trots att det hade kunnat vidga diskussionen mot alternativa lösningar i en annan riktning.

Hur det en gång var. Fantastiskt. Optimistiskt.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

10 juli 2007

Zaha Hadid

Det går inte hur mycket man än försöker, varför man nu skulle göra det, att komma runt Zaha Hadid. Möjligen beroende på att hon helt enkelt är en av få riktiga konstnärer inom ett fält av stjärnarkitekter som annars mest består av avancerade bilhandlare.

Just nu utställning av valda verk, inklusive den här, på London Design Museum.

[Via Owen Hatherley]

Etiketter: , , ,

Parabol i Holland

Såhär kan man också göra med sina paraboler. I Holland.

Etiketter: ,

05 juli 2007

Did you OVERSIZE THE MECHANICAL AND ELECTRICAL ROOMS?!!

Kårkul:
"A Few Good Men”…

CAST: Engineer: Jack Nicholson Architect: Tom Cruise

Engineer: You want answers?

Architect: I think I’m entitled to them.

Engineer: You want answers?!

Architect: I want the truth!

Engineer: You can’t HANDLE the truth!!

03 juli 2007

Snart klar...

Water Cube

Etiketter: ,