Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
19 november 2006

M-city


M-city är ett polskt konstprojekt som med spraymallar och stenciler skapar isometriska väggmålningar av stadslandskap. Utifrån en basuppsättning av byggnader växer hela städer fram, ett verklighetens Sim City:

"M-city in a first place is a play with the form and space of the city, played on the walls, posters, billboards, stickers and in the virtual world. All of the pieces of M-city - there is about 100 of them - were made as stencils."

hemsidan finns mängder av fantastiska bilder och ett underbart litet program - "konstruktor" - där man kan skapa en egen sin stadsskiss.
Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem