Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
31 maj 2007

Kan det verkligen vara sant?

Fuktiga hus

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har funnit överhängande risker för mögelproblem i putsfasader byggda med enstegstätning. Det handlar om träregelväggar som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips eller plywood utanpå vilken putsen har applicerats. Fukt som tränger in i konstruktionen på ett eller annat vis har svårt att torka upp eftersom det saknas en luftspalt.

DN följer upp med ett antal artiklar. Och intervjuar boende i Hammarbysjöstad som delger följande:
Flera vi möter berättar om fuktproblem i de nybyggda husen. Det är historier om att det rinner vatten på insidan av väggen när det regnar och några har haft en läckor vid fönsterkarmar. Camilla Marké berättar att efter ett skyfall syntes fukt längs tak och väggar i både sov- och vardagsrummet.
I'm chocked. Kan det verkligen vara sant?

Etiketter: ,

1 kommentarer:

At 15 juni, 2007 11:25, Anonymous Anonym säger:

Är utropet ironiskt? Kan man undra, eftersom forumet är ett A-forum.
Det här är väl ingen nyhet i våra A-led att styrenputskonstruktionen är en j*vla kartongkonstruktion som drivits fram från producentledet. Lika robust som just en kartongmodell utomhus, och lika känslig för genomföringar som en ångspärr.
Nej utropet i rubriken måste t.o.m vara sarkastiskt(?).

 

Skicka en kommentar

Hem