Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
18 december 2006

Dolda master

Konsten att få en telefonmast att passa in i omgivningen, är det en uppgift för arkitekter, scenografer, militärer eller ingenjörer? Alla kanske kan få ett ord med i laget. I USA har det utvecklats till en konst att, till en betydligt högre kostnad än för en vanlig mast, dölja elektroniken innuti vad som ser ut att vara en kaktus, en gran, en flaggstång eller ett fyrtorn.


Vi lever verkligen i en eklektisk tidsålder! Men är det rätt att klä ut elektroniken för att göra den "vackrare"? Eller är det rent och skärt lurendrejeri? En fyr, flera mil från havet, blev resultatet när befolkningen i ett amerikanskt samhälle protesterade mot telefonmasten:


NBC berättar hela historien om de maskerade telefonmasterna här:(via Pruned via Subtopia)

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem