Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
06 december 2006

Typer


City Of Sound tipsar om utställningen Typotecture: Typography as Architectural Imagery och publicerar en del fina bilder från utställningskatalogen. Bostäver som antar fysisk form, fastän i bild, och förenar sig med stadens typologier:
"Typography being able to subject itself to gravity and acquire a physical presence, to expand into a space and come closer to architectural form"


Raka motsatsen är typografi som frigör sig från alla fysiska begränsningar och tja... såhär gör Backspace med typerna (Via Ytlig.se):På samma tema, fast tvärtom, Holländska Studio Smack: Kapitaal (även på YouTube), en värld berövad på allt utom sina grafiska symboler, de tusental som möter en vanlig stadsbo en vanlig dag.


Etiketter: