Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
19 januari 2007

Eko i Miami

Ett ekoanpassat 25-våningars höghus - the COR-building - kan komma att uppföras i Miami, skriver Inhabitat. Projektet är ritat av Chad Oppenheim architecture + design.


COR-tornet får en bärande yttre fasad, som integrerar gröna teknologier, vindturbiner (se bilden ovan) och solceller och som samtidigt utgör en termisk massa för isolering, erbjuder skugga och avskärmning av öppna terassutrymmen.


Det verkar emellertid, skriver Jetson Green, som om projektet inte kommer bli av, dels på grund av en för hög byggkostnad men också på grund av användandet av av vindturbiner ifrågasatts i den urbana omgivningen.

Här är ett annat projekt med liknande ambition att integrera miljöteknik i byggnaden (alltså, försök att komma bort från det stadium de flesta "ekologiska" projekt ännu befinner sig på, att den gröna tekniken hängs på efteråt, utanpå, som installationer över arkitekturen).

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem