Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
02 april 2007

Fasadliv


Det råder mycket hype kring fasader med dynamiskt innehåll som förmår koppla samman den jämförelselvis tröga och statiska arkitekturen med digitala mediers snabbrörlighet. Fasader som är föränderliga över dygnet, som är interaktiva speglingar av hur byggnaden används, som skiftar färg efter besökarnas klickande på en webbsida etc... i skärningspunkten mellan teknologi, konst och arkitektur utvecklas mycket spännande som ger antydningar om vad som skall komma efter fasaden.

Att fasaden som sådan med tiden kommer försvinna, eller om inte annat blir mer svårdefinierad, det är realities:united installationer exempel på. Mest känd är flerfaldigt prisbelönade installationen BIX på Peter Cooks Kunsthaus Graz. Installation är egentligen fel begrepp eftersom det rör sig om en integrerad del av byggnaden, inte någonting som är påhängt utanpå eller i efterhand. Ljuspixlarna definierar hela byggnadens sjöfrontsfasad.
Realities:united arbetar runt om i hela världen, men framförallt i Europa, med projekt som successivt finkalibrerar och vidareutvecklar mediefasaden som fenomen. Under arton månader är den elva våningar höga glasfasaden på kontorsbyggnaden på Potsdamer Platz 10 i Berlin förvandlad till en av världens största medeifasader: SPOTS.

Påväg mot ett genombrott, från kostsamma installationer till permanenta inslag i stadsbilden, rör trenden med mediefasader upp frågeställningar längs vägen. När nyhetens behag har lagt sig är frågan om vad man egentligen skall, kan, bör, visa på mediefasader. Med möjligheten att göra fasaden interaktiv och föränderlig följer också ett ansvar för det innehåll som skickas ut, den förvandling av stadsbilden som därigenom påtvingas allmänheten. Och bygglovhanteringen står inför en ny komplexitet: skall innehållet på en mediefasad omfattas av yttrandefriheten eller skall bygglovskontoren bli censurmyndighet? Var går gränsen mellan installation och arkitektur?

Och, som Sascha på We make Money Not Art påpekar, mediefasader faller i allmänhet inte direkt väl in i den aktuella diskussionen om energianvändning och uthållighet. Frågan är vilken trend som överlever vilken, eller annars: om en anpassning kan ske.

Via We make Money Not Art

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem