Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
19 december 2006

Visioner för Helsingfors

Helsingfors stad och grannkommuner utlyser öppen tävling för att ta fram förslag till stadens långsiktiga utveckling fram till 2050. Från tävlingsprogrammet:
"Greater Helsinki is one of the most dynamic metropolises in Europe. In the next 50 years its population is predicted to grow from the present 1.3 million to 2 million.
With 70 million square metres of foreseen new construction, the overall physical structure of Greater Helsinki can be re-shaped in a way that will reinforce its position as a leading cultural and technological centre in the Baltic area. This transformation should not, however, forget the particular love of nature in Finland, nor sustainable urban infrastructures.

The physical world in which we operate should offer a civilised, civilising and inspiring environment for human collaboration, for human endeavour and above all, for human dreaming."Tävlingsledningen uppmuntrar deltagare att tänka fritt och stort:
"This is the purpose of this competition or should we say visionary adventure. The chance to dream afresh, to accept current realities, not as negative restraints but as spurs to the imagination."
Tävlingen öppnades 15 december och avslutas 31 maj 2007. Den totala prissumman ligger på 500 000 euro.

För den som undrar om Helsingfors är en spännande arkitekturuppgift, tar vi oss friheten att publicera några bilder från den bedövande vackra regionen mer skogar och vattenspeglar som möter staden. Bilder tagna från Tävlingssidan.

Läs på hemsidan för mer information.

Andra bloggar om: ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem