Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
31 maj 2007

4 ark: utopi


En grupp arkitektstudenter på Chalmers har tagit iniativ till 4 ARK, en ny arkitekturtidskrift som vill fungera som ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara.

Första numret med temat utopi, lanserades torsdagen 24 maj. Redaktionen skriver att de ser utopibegreppet som ett sätt att problematisera arkitekturpraktikens ideal, men också som ett svar på en tilltagande vilja bland studenter att låta arkitekturen göra skillnad.

På 56 sidor tolkar blivande arkitekter temat i en spretande, frisk och mycket lovande uppsättning artiklar. Ur pressmeddelandet:
"De fyra tryckarken är fyllda med allt från tankar om en queerfeministisk ombyggnad av Valhallabadet till vad som hände när Sveriges sista kåkstad jämnades med marken och blev flott bostadsområde. Däremellan ryms en berlinmur genom Göteborg, en döende tysk stad, en slovensk cykelfabrik, en norrländsk kollektivdröm, ett slag för fyrdimensionell arkitektur och mycket annat."
Läs mer, tjuvkika, beställ och engagera dig på www.0ark.se.

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem