Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
16 april 2007

Vägen fram går genom gränderna

Typisk gränd

Vancouver växer och börjar nu få slut på byggbar mark. Istället för att nagga det omgivande jorbrukslandskapet ytterligare i kanten föreslår företaget Smallworks att staden skall förtätas – i gränderna.

Smallworks är specialiserade på att rita och tillverka hus i ”mellanklassen”, lite större än det vi i Sverige är vana att benämna som friggebodar: Trädgårdshus, lusthus, gäststugor och konstnärsateljéer. Nu vill de två arkitekterna, Aaron Roesensweet och Jake Fry, pröva idén med att fylla ut Vancouvers gränder med infillbostäder.

“The idea is, that if we can make the city more dense but also more liveable, then it would be just that much better," säger Rosensweet till The Globe and Mail. Utgångspunkten är den globala nödvändigheten att bygga ekologiskt uthållig - resurssnålare - städer och få bukt med överkonsumtionen av yta, såväl som byggmaterial och energi. Jake Fry arbetade förra vintern på ett byggföretag i Vancouver som uppförde villor där golvytan låg mellan 700-1100 kvadratmeter. Det var där idén slog rot på allvar berättar han: ”You had these houses with Italian marble, built in swimming pools, exotic wood floors, and I could see that these homes were literally consuming the world, to accommodate two people."

Durbach Studio, av Smallworks. "Outdoor living space to compliment a Japanese garden."

Smallworks utvecklar nu en prototyp för ”grändhus” som kommer demonstreras på DV Interior Design and Urban Living Expo i Vancouver 4-6 maj. Dimensionerna på bredden är ungefär motsvarande ett enfordonsgarage, c:a 4-5 meter. Byggnaden kommer förutom bostad också innehålla ett garage och en grön uteplats.

Diskussionen om huruvida förtätade städer är en framkomlig väg för att reducera stadens energiförbrukning eller om det är en chimärlösning, och huruvida det skall ske genom storskaliga projekt eller successiv infill av det slag som Smallworks föreslår, den lär fortsätta.

Gailan Studio av Smallworks. "Green roofed accessory building used as storage/workshop space for multi-unit complex."

Tiden får utvisa om grändhusen kan vara en del av vägen framåt - eller en återvändsgränd. (duh. kunde inte låta bli)

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem