Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
05 december 2006

Bygga bra bibliotek

Att rita bibliotek är möjligen den ädlaste av alla arkitektuppgiter. Men svår. Från Alexandria till idag har biblioteket varit en byggnad som både skall lösa en avancerad logistikuppgift OCH manifestera det öppna samhällets värderingar.

Samtidigt som ett bibliotek måste vara en säker behållare för böckerna skall det vara en tillgänglig och tilltalande mötesplats för så breda grupper som möjligt. Biblioteket idag skall gärna fungera som ett drivhus för samhällsutveckling, allt oftare kombinerat med ungdomsverksamheter, skolor, caféer, datorer och många andra funktioner som placerar det i samhällets centrum.


I England har tjänsten Designing Libraries tagit fasta på utmaningen och byggt upp en katalog över hur bra bibliotek kan vara utformade. Lika mycket som inspiration till bibliotekschefer och stadsfullmäktigen som för arkitekter. Siten har en stor databas som fylls på efter hand med inspirerande beskrivningar och praktiska tips på hur bibliotekslokaler, både nya och ombyggda, kan utformas. Mängder av bilder också sorterade i kategorier för exteriör och interiörer. Endast brittiskt, men med reportage från andra länder.Intressantantast är planlösningar och beskrivningar från små "community libraries", som letar efter en ny roll i en ny tid. Exemplen visar att den rollen finns, utveckling är ofta bättre än avveckling, även för små lokala bibliotek.

Apropå bibliotek så är Snöhettas Alexandriabibliotek och Norman Fosters bibliotek för Filosofiska Fakulteten vid Free University Berlin besöks- och sevärda. Även Bibliothèque nationale de France är värt att begrunda utifrån perspektivet hur en exteriör kan tillåtas frispela på interiörens bekostnad.

Norman Foster

Samtliga bilder utom Fosters tagna från Designing Libraries.
Andra bloggar om: ,

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem