Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
23 december 2006

Jätte på vatten


Freedom Ship är en lika bisarr som fantastisk arkitekturvision. Ett fartyg stort som en större stad som, om det byggdes, skulle bli världens största konstruktion. Från projektets hemsida:

"The Freedom Ship has little in common with a conventional ship; it is actually nothing more than a big barge...But what if this tremendous barge was assigned a voyage that required slowly cruising around the world, hugging the shoreline, and completing one revolution every 3 years?"
Projektets hemsida uppdaterades senast i februari 2005, och överväldigande argument mot idén är inte svåra att hitta. Men bilderna är trevliga att titta på.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem