Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
08 januari 2007

Growing Water i Chicago

I History Channels programserie Engineering an Empire arrangerades tävlingen City of the future, där toppkontor inbjöds att visionera kring hur Chicago, Los Angeles och New York kan se ut om 100 år. Även om tävlingen har kritiserats för ett ganska klent utfall finns det lysande undantag. I Chicago vann UrbanLab med projektet Growing Water, en tilltalande vision för hur 8-miljonersmetropolen kan bli helt självförsörjande på vatten.

Introduktionen till förslaget lyder:
"In 2106, water will be the world's most valuable resource: the new oil. UrbanLab's project envisions Chicago evolving into a model city for "growing water" by creating a series of Eco-Boulevards spread throughout the city. The Eco-boulevards will function as a giant "Living Machine" which will treat 100% of Chicago's wastewater and stormwater naturally, using micro-organisms, small invertebrates (such as snails), fish and plants. Treated water will be harvested and/or returned to the Great Lakes Basin. Ultimately, the Eco-Boulevards will create a closed water loop within Chicago."

Staden som maskin för att skapa och underhålla liv. Staden som ekologisk motor. Besök UrbanLab för utförligare beskrivning.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem