Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
15 maj 2007

Skrotad flexibilitet

Kisho Kurokawas världsberömda ikonbyggnad från 70-talet, The Capsule Tower i Tokyo, får skatta till förgängelsen, skriver Architectural Record. Byggnaden rivs för att ge plats åt ett fjortonvåningars höghus. Oro för asbest i husets rumsmoduler är en orsak till rivningen.

Kurokawa har vädjat om att, istället för att riva tornet, vidta åtgärder i den flexibla anda som modulerna är ett uttryck för och ersätta de enskilda modulerna med nya, men behålla byggnadens betongkärna. Japans fyra stora arkitektorganisationer har uttryckt stöd för Kurokawas förslag, men efter beslutet att riva byggnaden är Kurokawa ensam motståndare till rivning, enligt Architectural Record som lakoniskt tillägger att den berömde japanska strukturalisten drabbats av många rivningar de senaste åren.

Med moduler där elektroniska funktioner var inbyggda i väggarna blev många modulbyggnader i praktiken inte så flexibla i längden som det enkla, generella rummet med fyra väggar.

[Via Architecture]

1 kommentarer:

At 08 december, 2009 01:27, Anonymous Anonym säger:

meget interessant, tak

 

Skicka en kommentar

Hem