Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
14 december 2006

Döda logotyper


LOGO R.I.P är en bok och en digital begravningsplats som hedrar logotyper som gått ur tiden.

På hemsidan finns också en kondoleansbok där logotypens släktingar, vänner och allmänhet kan lämna sina kondoleanser. Till Pan Ams "Blue Globe" (1958-1991) skriver en sörjande:
"It's hard to believe that this pioneering logo is no longer here. It's simplicity made it so easy to remember and allowed it to be adapted to so many uses, both practical and decorative. I will never forget its big blue heart and beautiful, smiling curves. I will keep every memory close. I love you PanAm. R.I.P"

Många gånger är det svårt att förstå hur varumärkesfolk tänker när de ersätter en välfungerande, inarbetad och vacker logotyp med kontemporär skit. Andra gånger är det lättare att förstå varför profilen bör arbetas om:


På Logo R.I.P kommer de gamla logotyperna, vår tids totemfigurer, till heder igen, huggna i vacker sten.

Etiketter:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem