Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
27 december 2006

Aquatics Centre

Simanläggningar har tagit täten i en tätare koppling mellan funktion och uttryck, Watercube i Beijing ritad av Australiensiska kontoret PTW är en exteriör förlängning av vattnet upp i fasaden, "the natural structure of soap bubbles translated into architectural form". Zaha Hadids Aquatics Centre till sommar-OS i London 2012 är, på samma tema, en tolkning av vattnets vågformer.

Eller kanske en stingrocka, eller en wakeboard?

Som alltid med Zaha Hadid är det svepande charmerande former, långa linjer inordnade i en övergripande logik. Ett signum som blir allt trevligare för varje projekt.

Byggandet startar i mitten av 2008 och skall vara färdigt 2011. Förberedande markarbeten har redan inletts. Efter OS-kommer byggnaden användas som nationell vattensportsarena. Total byggkostnad ungefär en miljard kronor.

I denna postning bjuds även på en animation:Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem