Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
01 december 2006

Holländare gör om i Taiwan

Kaohsiung är Taiwans andra stad i ordningen (1,5 miljoner invånare) och världens sjätte största hamn. Nu skall de äldre varvsområdena tas ur bruk och en ny vattenfront öppnar sig för staden att expandera på. Tävlingen om stadsplan har just avgjorts och den vanns av de holländska kontoren Studio Sputnik och Juurlink+Geluk. Att holländska kontor baserade i Rotterdam, med världens sjunde största hamn, vinner internationella tävlingar om stadsförnyelse av gamla hamnstäder känns på något sätt rätt naturligt.Förslaget delar upp förnyelseområdet i två delar, en med lägre bebyggelse i park som ansluter till det gröna berget Shoushan och ett supertätt affärsdistrikt som utgör en fortsättning på det befintliga stadcentrum. De två stadsdelarna möts runt ett centralt vattenrum omgivet av publika byggnader. Den upphöjda stadsjärnvägen Kaohsiung Mass Rapid Transit, förlängs genom stadsdelarna och bildar ett centralt stråk.

Ett trevligt förslag med fina illustrationer.Kaohsiung är också hem för Taiwans näst högsta byggnad, det dystra, mordorlika Tuntex Sky Tower.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem