Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
24 november 2006

Parkeringsdilemman


En parkering behöver inte vara tråkig. I händerna på en kreativ arkitekt kan rationaliteten med lite eftertanke kombineras med en nyskapande form. Utanför Strasbourg i Frankrike gjorde Zaha Hadid något extra av en infartsparkering och spårvagnshållplats 2001. Istället för de traditionella raka raderna parkeras fordonen i en svepande rörelse över parkeringsplatsen. De uppställda bilarna blir en installation över dagen som fylls på vid morgontid och töms kvällstid. I mitten av det svepande rörelsescemat ligger den mycket ”Hadidiska” spårvagnshållplatsen.
I Tyskland, den genomtänkta infrastrukturens förlovade land, blir parkeringshus ofta till konstverk. Burda Car Park i Offenburg ritad av Ingenhoven & Overdiek fick pris av brittiska arkitektförbundet, RIBA, 2004:


I takt med att kvarvarande parkeringsplatser flyttar inomhus blir uppgiften att utforma vackra, trivsamma och - inte minst - trygga parkeringshus en allt viktigare utmaning. Att få ett parkeringshus inne i staden att förhöja värdet av statsrummet är inte en omöjlig uppgift.

Nyligen byggdes ett parkeringshus I Munich ut med ytterligare våningar på ett sätt som tillförde den känsliga miljön vid Salvatorplatz, nära den gamla stadsmuren.
Arkitekten Peter Haimerl ritade en fasad bestående av en “tvådimensionell matris” av 20 000 galvaniserade stålstavar av identisk längd, placerat ovanpå en tegelbyggnad från 60-talet:


Även om oljan tar slut kommer vi vara tvungna att ha snygga parkeringshus, skriver Steve Rose, som efterlyser att fler arkitekter gör som Zaha Hadid och tar sig an parkeringsplatser som en arkitekturuppgift:
“Even if psychologically we've moved on to a sustainable, post-oil utopian mindset, the truth is cars are not going to go away any time soon. Even when the oil does run out, the chances are we'll have alternatively powered versions of the same cars; and unless someone works out a way of folding them up into small cubes, we're still going to have to work out where to put them. Perhaps if architects considered car parks more, we'd get more car parks we could call architecture.”
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem