Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
09 januari 2007

Hur den används

En tidsstudie över livet runt en parkering. Filmen består av en bild var tionde sekund. Sammandragna tidssekvenser är ett effektivt, nå, vackert, sätt att kartlägga rumsanvändning för att göra space syntaxanalyser (eller fördriva tiden). Filmen finns hos daily dose of imagery.

Kanske kan dylika tidssekvensanalyser vara ett sätt att göra något vackert av den hastigt framrullande panoptiska vågen av övervakningskameror. Här är en tidigare tidssekvens vi postat om.

(via Utsikt från höjden)

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem