Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
14 december 2006

Pakistanska arkitekter och deras hus


Pakistan är världens sjätte folkrikaste land med 160 miljoner invånare. Men ändå är det relativt okänt för de flesta i väst.

I den nyligen utgivna boken 100+1 Pakistani architects and their own houses, skriven av Mukhtar Husain, porträteras Pakistanska arkitekter och de hus de ritat åt sig själva. Ett nyttigt och spännande perspektiv på en arkitekturscen som sällan talas om internationellt. Boken ger också en bild av utvecklingen för arkitekturen i Pakistan:
"Collectively these houses and home interiors also represent an evolving social history of urban living. With photos, plans and a number of short essays reflecting on the architecture scene in Pakistan"
Går att beställa och läsa mer om här.


Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem