Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
07 januari 2007

Smålands musik och teater

Kuber i kvartett

Smålands Musik och Teater skall få ny märkesbyggnad i Jönköping. Projektet är en del av det pågående omfattande stadsutvecklingsprojektet runt norra Munksjön i centrala Jönköping. Efter ett första urvalssteg tävlar fem kontor om det slutgiltiga uppdraget:
White arkitekter
Wingårdh Arkitektkontor
Lund & Valentin Arkitektur
Henning Larsens Tegnestue A/S
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
De inlämnade förslagen kan laddas ner från Landstinget Jönköpings läns hemsida.

Den 8 mars beslutar juryn vilket kontor som får rita huset. I uppställningen finns allt från de spektakulära fyra kuberna överst i den här posten, ett stenröse av glas och betong inklätt i ett raster av träribbor, till mer konventionella förslag, nedan:

Spira

Förkastningar

A tre

Et tui

Fastigheten skall placeras på en utfyllnad i Munksjön som tillkommit när staden anlagt en bro över sjön. Den stora gräsytan i bildens centrum:


Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem