Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
16 april 2007

Spektakulärt vid sjöfronten i Hamburg

Tyskland är världens största exportnation och Hamburg vid floden Elbe är dess största exporthamn. Här pågår, som i så många andra hamnstäder, en intensiv omvandling av verksamheten vid sjöfronten som tog sin början med ett politiskt beslut 1997 och nu har kommit en bra bit på vägen. Hamnen får maka på sig från den absoluta stadskärnan och staden återtar successivt sin plats vid vattnet. I det som tidigare var ett skeppsvarvsområde utvecklas nu HafenCity, som är Europas för närvarande största stadsförnyelseprojekt. När projektet är färdigt kommer stadskärnan ha vuxit med 40 procent, med en tyngdvikt på ett tillskott av bostäder. Totalt handlar det om 155 hektar landyta, 60 hektar byggnadsyta och ett tillskott av 1,8 miljoner kvadratmeter golvyta.


Invånarna skall åter komma ner till Elbe i centrala Hamburg, få möjlighet att vandra längs nyanlagda strandpromenader i en ”framtidsinriktad och internationell miljö” I centrum av projektet står förstås också, som i alla andra nutida stadsförnyelseprojekt, några publikdragande kulturaktiviteter: ett konserthus ovanpå en shoppingalleria, ett sjöfartsmuseum och ett kombinerat akvarium och vetenskapscenter.

Arkitektoniskt kan det beskrivas som ett mischmasch, själva hävdar stadsutvecklarna att de enskilda projektens individuella kvalitéer garanterar att ”the finished combination should prove truly fascinating”. Ja, blir det inte vackert så lär det åtminstone bli fascinerande. Ett tag.


Det kombinerade Vetenskapscentret och akvariet, ovan, har ritats av ”the renowned Dutch architect Rem Koolhaas.”

På platsen finns redan vid byggstarten några kulturhistoriskt värdefulla byggnader, däribland de gigantiska lagerlokalerna Kaispeicher A och B, uppförda under olika hamnepoker.

Kaispecher B, 1879, omvandlas till sjöfartsmuseum.

Kaispecher A, med tillkommande konserthus ovanpå.

Den resliga och distinkt kubiska Kaispecher A ritades av Werner Kallmorgen och byggdes mellan 1963 och 1966. På toppen av byggnaden har stadsfullmäktige beslutat att placera Hamburgs nya konserthus. Det glasiga tillskottet har ritats av Herzog & de Meuron. Den vågformade takprofilen skall, hävdar informationsbroschyren, länka samman “the old harbour traditions to the new cultural identity of HafenCity.”

Annan ikonarkitektur som utvecklarna hoppas skall “dra många besökare till HafenCity" är den blivande kryssningsterminalen, där ett hundratal lyxkryssare skall lägga till varje år. I väntan på den blivande byggnaden, ännu inte ritad, så är den tillfälliga kryssningsterminalen på platsen en riktig arkitektonisk pärla:

“The architectural idea behind the 1,200 square metre arrivals hall fascinates through its novelty and simplicity. Two familiar seagoing elements – the container and the sail – have been ingeniously combined. The walls are made of stacked multicoloured seafreight containers and topped with a dynamically shaped sail-like roof”

Som alltid, när det handlar om stadsförnyelseprojekt, kan och bör man ställa sig frågor: Vem byggs den här nya staden för, vilka kommer kunna bo i de nya bostäderna, är det rimliga prioriteringar och överväganden som resulterar i alla dessa sjöstäder nerlusade med ikonspillning? Njut en stund av de vackra illustrationerna och fundera sedan över det. Botanisera i kartor kan man göra här.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

1 kommentarer:

At 02 maj, 2007 18:51, Anonymous Anonym säger:

Woah. Tack för intressant genomgång.

//JJ

 

Skicka en kommentar

Hem