Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
14 december 2006

Vävar


Fotografen och konstnären Giles Revell har gjort ett jobb betitlat "At this rate" åt Rainforest Action Network. Med stöd av fotografier av sönderfallande löv, beskriver han hur regnskogen bit för bit krymper:
"Every year we lose an area the size of Central London. Every day we lose an area larger than all five boroughs of New York City. Every week we lose an area 21 times the size of Paris. Every month we lose an area 102 times the size of Barcelona."
Bilderna liknar samtidigt stadslandskap med huvudleder och sekundära gatunät, en påminnelse om att det ytterst är samma. Komplexa och levande system som i båda fallen behöver försörjas genom liknande nätverk av artärer och bindas samman med cellstrukturer
Oerhört vackra bilder.

NASA:s Astronomy Picture of the Day innehåller en bild på samma tema. London, tagen från ISS nattetid i april 2003:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem