Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
20 november 2006

Colour by numbers


Colour by numbers är en 72 meter hög ljusinstallation vid Telefonplan i Stockholm, som invgigdes 23 oktober och kommer lysa på kvällar och nätter fram till 7 januari.
Fönstren på tornets översta tio våningar lyser i regnbågens färger, ljussättningen kan styras av vem som helst via mobiltelefonen.
"Vem som helst kan styra lamporna med sin tonvalstelefon. Styrsystemet för telefonstyrningen sitter i tornet och består av elektronik som är ihopkopplad med en mobiltelefon. Elektroniken svarar på inkommande telefonsamtal och ger instruktioner till användaren, som kommunicerar med systemet via knapptryckningar. Systemet styr sedan lamporna via DMX."
Colour by numbers har tagits fram av konstnären Erik Krikortz, Milo Lavén, arkitekt och Loove Broms, interaktionsdesigner

Via hemsidan visas en aktuell videobild av tornet. Där förklaras också hur det går till att byta färg.
Det är inte bara en vacker installatione utan även ett inlägg i samhällsdebatten säger konstnären Erik Krikortz och Milo Lavén:
”Det är frågor som varför, när, var och hur arkitektur uppkommer som är det intressanta. Som arkitekt måste man alltid vara medveten om i vems syfte man egentligen jobbar och vilka idéer man främjar med sin arkitektur”.


Fler liknande projekt på Urban Screens.org.

Etiketter: , ,