Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
15 maj 2007

Science Fiction

Bild: Reef City av Mark Goerner


Ni missade förstås (eftersom den var i L.A) den filmfestival om Science Fiction och filmer, som BLDGBLOG och Materials & Applications arrangerade för en vecka sedan... men missa för den skull inte bilderna och rapporten från vad som verkar ha varit ett intressant arrangemang.

Ett av den oförtröttelige Geoff Manaugs teman är att arkitekturen har mycket att lära från rumsbehandlingen i både film och Science Fiction.

Bild: James Clyne


Bild: Ben Procter


Att arkitekturen behöver påverkas utifrån tycks vara en grundtes i alla diskussioner om fältets status idag. I en BLDBLOG-intervju med Mark Wigley, redaktör på Volume och dekanus för arkitekturskolan vid Columbia University förs ett resonemang om vilken typ av utifrånpåverkan det bör vara. Eller närmare bestämt, Gilles Deuleze eller Science Fiction:
BLDGBLOG: There also seems to be a huge reliance today on extra-architectural theory, like Gilles Deleuze. But if students were instead locked in a room with some science fiction novels, or even a comic book, it might actually stir up some new ideas. At the very least, science fiction actually addresses architecture. So perhaps the problem is one of reference? Or even of genre? Or just specifically Deleuze?

Wigley: To cut to the chase, if it’s a choice between being locked in a room with a science fiction book or being locked in a room with Deleuze, go for the science fiction book, for sure. No doubt about it. But that’s not a choice against theory – because, in fact, science fiction is an incredibly important mode of theorizing about technology and about space, and the people who produce science fiction are often incredibly canny theorists.
Bild: Ben Procter

Bild: Ryan Church


Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

1 kommentarer:

At 17 december, 2009 07:55, Anonymous Anonym säger:

acronym Take a piece of me

 

Skicka en kommentar

Hem