Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
27 november 2006

Leidsche Rijn, Holland


Leidsche Rijn är för närvarande det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Holland, 30 000 lägenheter för upp till 80 000 boende skall byggas fram till 2015. Vad som gör projektet unikt är dess långtgående ambitioner att åstadkomma ett ekologiskt uthålligt byggande, stora investeringar har gjorts för att skapa hållbara konstruktioner, lågenergihus, dagvattenåtervinning och centralvärme. Varje grannskap utformas och byggs individuellt anpassat med flexibla lösningar till lokala omständigheter, samtidigt som projektets stora skala gör att samverkanseffekter uppnås. Leidsche Rijn ligger i Utrecth som är Hollands tredje största stad.Leidsche Rijn är en del av ett holländskt miljonprogram. 1990 beslutade regeringen att bygga 1 100 000 bostäder fram till 2005.

Masterplanen för området har tagits fram av designfirman Maxwan i samarbete med arkitekturhistorikerna Michelle Provoost och Wouter Vanstiphout från Crimson.

Projektet är också intressant därför att planeringen har skett via en öppen, processorienterad modell som varit mindre fokuserad på att skapa statiska förutsättningar och mer på de möjligheter som finns i motsättningarna. Planeringsmodellen, kallad “orgware" är lånad från ekonomins sfär. Den refererar till de administrativa, politiska och policyrlaterade förutsättningar som föregår implemeneterandet av idéer och kunskap (software).Leidsche Rijn är indelat i flera mindre områden med varierande arkitektur och målgrupper. Det har varit en uttalad målsättning från Utrechts stadsmyndigheter att skapa grannskap där människor med skilda bakgrunder bor grannar.
Karta över den framväxande staden här:Läs mer om Leidsche Rijn här.

Andra bloggar om: ,

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem