Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
24 december 2006

Head on


Den Kinesiske konstären Cai Guo-Qiang ställde ut 99 vargar i naturlig storlek på Deutsche Guggenheim i Berlin mellan den 26:e Augusti och 15:e Oktober. Konstnärens beskrivning:
"With few wolves scattered in the front gallery, all ninety-nine wolves run, gallop, and jump toward the far end of the exhibition hall, where a wall stands. The bravery of the wolves is met head on by the unyielding wall. As the leading wolves go down, many more follow with force and determination. As those in the front fall and pile up, those behind take up their positions."

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem