Dagliga Oregelbundna uppdateringar om arkitektur och närliggande ämnen i Sverige och annorstädes. Bloggen drivs på ideell basis. Vill du hjälpa till? Läs mer. Arkitekter utan gränser, Sveriges nystartade gren av arkitekternas världssamvete.

Muungano, nätverk av ingenjörer, filosofer, ekonomer, designers och arkitekter som undersöker design som en social och estetisk verksamhet.

Byggbrigaden, alla-kan-bygga-rörelse för unga och gamla amatörer.
Christopher Alexander: Pattern Language, Oxford University Press, 1977

Henri Lefebvre: The Production of Space, Basil Blackwell 1974

Peter Lundevall: Stockholm - den planerade staden, Carlssons 2006

Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Carlssons 2006

Ingrid Sommar: Funkis, Bokförlaget Forum 2006

Lars Mikael Raattamaa: Politiskt Våld, Modernista 2003

Architecture For Humanity: Design like you give a damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises, Metropolis Books, 2006

Alex Steffen (red), Al Gore (förord), Bruce Sterling (introduktion) m fl: Worldchanging, Harry N. Abrams, Inc 2006

Claes Caldenby och Fredik Nilsson: Om arkitektur, Arkus 2005
24 december 2006

Virtuell arkitektur


Bloggen Metaverse Architecture skriver om arkitektur i Second Life med syftet att utröna vad det innebär att ha en arkitektonisk idé i den virtuella verkligheten och hur arkitektoniska rum produceras med immaterial.
Bilderna i posten kommer från bloggens recension av Hipcast, som är ett konferens- och utställningscentrum i Second Life.

Metaverse Architecture skriver:
"there is an enormous amount of time, effort and good intentions that go into these builds –in other words, people take what they do here pretty seriously; while most content is built by non-professional architects, artists, graphists, new-media artists, sculptors, animators etc… I think there is a large, visible and engaged community of people educated and experienced at building. The clash is an interesting one."
Så, nu behövs varken ingenjörer eller byggherrar längre. Arkitekter kan flytta in i Second Life och leka med form obehindrade av fysiska begränsningar. Tillbaka till ettan och tvåan. Arkitekterna ärver jorden.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Hem